22 јуни – 28 јуни

четврток петок сабота недела понеделник вторник среда
11:00
ПАТКИ ЗА НЕВОЗМОЖНИ ЗАДАЧИ
Quackerz
11:00
150 ден.
81 мин.
ПАТКИ ЗА НЕВОЗМОЖНИ ЗАДАЧИ
Quackerz
11:00
150 ден.
81 мин.
11:30
12:00
12:30
13:00
АВТОМОБИЛИ 3
Cars 3
13:00
150 ден.
109 мин.
АВТОМОБИЛИ 3
Cars 3
13:00
150 ден.
109 мин.
АВТОМОБИЛИ 3
Cars 3
13:00
150 ден.
109 мин.
АВТОМОБИЛИ 3
Cars 3
13:00
150 ден.
109 мин.
АВТОМОБИЛИ 3
Cars 3
13:00
150 ден.
109 мин.
АВТОМОБИЛИ 3
Cars 3
13:00
150 ден.
109 мин.
АВТОМОБИЛИ 3
Cars 3
13:00
150 ден.
109 мин.
13:30
14:00
14:30
15:00
ПОБРЗИ ОД НАЈБРЗИТЕ
Overdrive
15:00
150 ден.
96 мин.
ПОБРЗИ ОД НАЈБРЗИТЕ
Overdrive
15:00
150 ден.
92 мин.
ПОБРЗИ ОД НАЈБРЗИТЕ
Overdrive
15:00
150 ден.
96 мин.
ПОБРЗИ ОД НАЈБРЗИТЕ
Overdrive
15:00
150 ден.
96 мин.
ПОБРЗИ ОД НАЈБРЗИТЕ
Overdrive
15:00
150 ден.
96 мин.
ПОБРЗИ ОД НАЈБРЗИТЕ
Overdrive
15:00
150 ден.
96 мин.
ПОБРЗИ ОД НАЈБРЗИТЕ
Overdrive
15:00
150 ден.
96 мин.
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
МУМИЈА
The Mummy
17:30
150 ден.
110 мин.
МУМИЈА
The Mummy
17:30
150 ден.
110 мин.
МУМИЈА
The Mummy
17:30
150 ден.
110 мин.
МУМИЈА
The Mummy
17:30
150 ден.
110 мин.
МУМИЈА
The Mummy
17:30
150 ден.
110 мин.
МУМИЈА
The Mummy
17:30
150 ден.
110 мин.
МУМИЈА
The Mummy
17:30
150 ден.
110 мин.
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
ТРАНСФОРМЕРИ: ПОСЛЕДНИОТ ВИТЕЗ
Transformers: The last knight 3D
20:00
200 ден.
140 мин.
ТРАНСФОРМЕРИ: ПОСЛЕДНИОТ ВИТЕЗ
Transformers: The last knight 3D
20:00
200 ден.
140 мин.
ТРАНСФОРМЕРИ: ПОСЛЕДНИОТ ВИТЕЗ
Transformers: The last knight 3D
20:00
200 ден.
140 мин.
ТРАНСФОРМЕРИ: ПОСЛЕДНИОТ ВИТЕЗ
Transformers: The last knight 3D
20:00
200 ден.
140 мин.
ТРАНСФОРМЕРИ: ПОСЛЕДНИОТ ВИТЕЗ
Transformers: The last knight 3D
20:00
200 ден.
140 мин.
ТРАНСФОРМЕРИ: ПОСЛЕДНИОТ ВИТЕЗ
Transformers: The last knight 3D
20:00
200 ден.
140 мин.
ТРАНСФОРМЕРИ: ПОСЛЕДНИОТ ВИТЕЗ
Transformers: The last knight 3D
20:00
200 ден.
140 мин.
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
МОМИНСКА ВЕЧЕР
Rough night
22:30
150 ден.
92 мин.
МОМИНСКА ВЕЧЕР
Rough night
22:30
150 ден.
92 мин.
МОМИНСКА ВЕЧЕР
Rough night
22:30
150 ден.
92 мин.
МОМИНСКА ВЕЧЕР
Rough night
22:30
150 ден.
92 мин.
МОМИНСКА ВЕЧЕР
Rough night
22:30
150 ден.
92 мин.
МОМИНСКА ВЕЧЕР
Rough night
22:30
150 ден.
92 мин.
МОМИНСКА ВЕЧЕР
Rough night
22:30
150 ден.
92 мин.
23:00
23:30

четврток

петок

сабота

недела

понеделник

вторник

среда

No events available!