15 февруари – 21 февруари

четврток петок сабота недела понеделник вторник среда
11:00
ФЕРДИНАНД
Ferdinand
11:00
150 ден.
106 мин.
ФЕРДИНАНД
Ferdinand
11:00
150 ден.
106 мин.
11:30
12:00
12:30
13:00
БЕРЛИНСКИ СИНДРОМ
Berlin Syndrome
13:00
150 ден.
116 мин.
БЕРЛИНСКИ СИНДРОМ
Berlin Syndrome
13:00
150 ден.
116 мин.
БЕРЛИНСКИ СИНДРОМ
Berlin Syndrome
13:00
150 ден.
116 мин.
БЕРЛИНСКИ СИНДРОМ
Berlin Syndrome
13:00
150 ден.
116 мин.
БЕРЛИНСКИ СИНДРОМ
Berlin Syndrome
13:00
150 ден.
116 мин.
13:30
14:00
14:30
15:00
СИТЕ ПАРИ НА СВЕТОТ
All the money in the world
15:00
150 ден.
132 мин.
СИТЕ ПАРИ НА СВЕТОТ
All the money in the world
15:00
150 ден.
132 мин.
СИТЕ ПАРИ НА СВЕТОТ
All the money in the world
15:00
150 ден.
132 мин.
СИТЕ ПАРИ НА СВЕТОТ
All the money in the world
15:00
150 ден.
132 мин.
СИТЕ ПАРИ НА СВЕТОТ
All the money in the world
15:00
150 ден.
132 мин.
СИТЕ ПАРИ НА СВЕТОТ
All the money in the world
15:00
150 ден.
132 мин.
СИТЕ ПАРИ НА СВЕТОТ
All the money in the world
15:00
150 ден.
132 мин.
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
МАЛИОТ ГОЛЕМ ЖИВОТ
Downsizing
17:30
150 ден.
135 мин.
МАЛИОТ ГОЛЕМ ЖИВОТ
Downsizing
17:30
150 ден.
135 мин.
МАЛИОТ ГОЛЕМ ЖИВОТ
Downsizing
17:30
150 ден.
135 мин.
МАЛИОТ ГОЛЕМ ЖИВОТ
Downsizing
17:30
150 ден.
135 мин.
МАЛИОТ ГОЛЕМ ЖИВОТ
Downsizing
17:30
150 ден.
135 мин.
МАЛИОТ ГОЛЕМ ЖИВОТ
Downsizing
17:30
150 ден.
135 мин.
МАЛИОТ ГОЛЕМ ЖИВОТ
Downsizing
17:30
150 ден.
135 мин.
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
ЦРНИОТ ПАНТЕР
Black Panther
20:00
150 ден.
134 мин.
ЦРНИОТ ПАНТЕР
Black Panther
20:00
150 ден.
134 мин.

ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ: ОСЛОБОДЕНИ
Fifty shades freed
22:30
150 ден.
105 мин.
ЦРНИОТ ПАНТЕР
Black Panther
20:00
150 ден.
134 мин.
ЦРНИОТ ПАНТЕР
Black Panther
20:00
150 ден.
134 мин.
ЦРНИОТ ПАНТЕР
Black Panther
20:00
150 ден.
134 мин.
ЦРНИОТ ПАНТЕР
Black Panther
20:00
150 ден.
134 мин.
ЦРНИОТ ПАНТЕР
Black Panther
20:00
150 ден.
134 мин.
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ: ОСЛОБОДЕНИ
Fifty shades freed
22:30
150 ден.
105 мин.
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ: ОСЛОБОДЕНИ
Fifty shades freed
22:30
150 ден.
105 мин.
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ: ОСЛОБОДЕНИ
Fifty shades freed
22:30
150 ден.
105 мин.
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ: ОСЛОБОДЕНИ
Fifty shades freed
22:30
150 ден.
105 мин.
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ: ОСЛОБОДЕНИ
Fifty shades freed
22:30
150 ден.
105 мин.
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ: ОСЛОБОДЕНИ
Fifty shades freed
22:30
150 ден.
105 мин.
23:00
23:30

четврток

петок

сабота

недела

понеделник

вторник

среда

No events available!