7 декември –  13 декември

четврток петок сабота недела понеделник вторник среда
11:00
КОКО И ГОЛЕМАТА ТАЈНА
Coco
11:00
150 ден.
109 мин.
КОКО И ГОЛЕМАТА ТАЈНА
Coco
11:00
150 ден.
109 мин.
11:30
12:00
12:30
13:00
МЕЧЕТО ПАДИНГТОН 2
Padington 2
13:00
150 ден.
103 мин.
МЕЧЕТО ПАДИНГТОН 2
Padington 2
13:00
150 ден.
103 мин.
МЕЧЕТО ПАДИНГТОН 2
Padington 2
13:00
150 ден.
103 мин.
МЕЧЕТО ПАДИНГТОН 2
Padington 2
13:00
150 ден.
103 мин.
МЕЧЕТО ПАДИНГТОН 2
Padington 2
13:00
150 ден.
103 мин.
МЕЧЕТО ПАДИНГТОН 2
Padington 2
13:00
150 ден.
103 мин.
МЕЧЕТО ПАДИНГТОН 2
Padington 2
13:00
150 ден.
103 мин.
13:30
14:00
14:30
15:00
БЕЗ ЉУБОВ
Loveless
15:00
150 ден.
127 мин.
БЕЗ ЉУБОВ
Loveless
15:00
150 ден.
127 мин.
ТАТО СЕ ВРАТИ 2
Daddy's home 2
15:00
150 ден.
100 мин.
БЕЗ ЉУБОВ
Loveless
15:00
150 ден.
127 мин.
БЕЗ ЉУБОВ
Loveless
15:00
150 ден.
127 мин.
БЕЗ ЉУБОВ
Loveless
15:00
150 ден.
127 мин.
БЕЗ ЉУБОВ
Loveless
15:00
150 ден.
127 мин.
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
ТАТО СЕ ВРАТИ 2
Daddy's home 2
17:30
150 ден.
100 мин.
ТАТО СЕ ВРАТИ 2
Daddy's home 2
17:30
150 ден.
100 мин.
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
17:30
150 ден.
104 мин.
ТАТО СЕ ВРАТИ 2
Daddy's home 2
17:30
150 ден.
100 мин.
ТАТО СЕ ВРАТИ 2
Daddy's home
17:30
150 ден.
100 мин.
ТАТО СЕ ВРАТИ 2
Daddy's home
17:30
150 ден.
100 мин.
ТАТО СЕ ВРАТИ 2
Daddy's home
17:30
150 ден.
100 мин.
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
20:00
150 ден.
104 мин.
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
20:00
150 ден.
104 мин.
СВЕДОК
The Witness
20:00
150 ден.
113 мин
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
20:00
150 ден.
104 мин.
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
20:00
150 ден.
104 мин.
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
20:00
150 ден.
104 мин.
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
20:00
150 ден.
104 мин.
20:30
21:00
21:30
22:00
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
22:00
150 ден.
104 мин.
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
22:00
150 ден.
104 мин.
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
22:00
150 ден.
104 мин.
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
22:00
150 ден.
104 мин.
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
22:00
150 ден.
104 мин.
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
22:00
150 ден.
104 мин.
ИСЦЕЛИТЕЛ
Secret ingredient
22:00
150 ден.
104 мин.
22:30
23:00
23:30

четврток

петок

сабота

недела

понеделник

вторник

среда

No events available!