Бесплатни проекции за студенти

11,816
Views
   

БЕСПЛАТНИ ПРОЕКЦИИ

ЗА СТУДЕНТИ

Почитувани студенти,

Кино Милениум се вклучува во акцијата бесплатен влез на културни манифестации во четврток.

Секој четврток проекциите од 13.00 и 15.00 часот ќе бидат отворени за студентите.
Земете индекс или студентска легитимација и повелете во кино!

Со почит,
Кино Милениум