24-ЧАСОВЕН ФИЛМСКИ МАРАТОН

БЕЛА НОЌ 2017

12.00 – НАШЕТО ПОСЛЕДНО ТАНГО (OUR LAST TANGO)
14.30 – СЛАВА (GLORY)
17.30 – АКУШЕРКА (THE MIDWIFE)
20.00 – КОГА ДЕНОТ НЕМАШЕ ИМЕ
22.00 – КОГА ДЕНОТ НЕМАШЕ ИМЕ
00.30 – СЛАВА (GLORY)
03.00 – ГЕНЕРАЦИЈА МИЛЕНИУМ (MILLENNIALS)
05.30 – ФАДО (FADO)
08.00 – АКУШЕРКА (THE MIDWIFE)